Historik

Som förut sagts så började SJ planera för den nya generationen snabbtåg redan på sextiotalet. De började på ett tidigt stadium satsa på tåg med korglutning. 1972 byggde man tåg med sådan korglutning i Storbritannien, det var en prototyp men lades ner efter många problem. I Sverige modifierade man ett elektriskt motorvagnståg för lokaltrafik redan under slutet av sextiotalet. Det fick en lutningsbar vagnkorg med tryckluftstyrd korglutning. Senare kom X15 som modifierats ytterligare för att köra i höga hastigheter. Den senare använde man sig mycket av när man utvecklade X2000-tågen.

I början fanns det bara X2000-tåg på sträckan mellan Göteborg och Stockholm, och det fanns bara första klass. Det var väldigt dyrt att åka med och nyttjades i princip bara av affärsresande. Det ingick alltid en måltid i priset och man kunde även få tillgång till telefoner och fax som fanns ombord. Det var 1995 som X2000-tågen började köra fler sträckor och man införde andra klass. På våren 1998 slutade man att tillverka tågen i Sverige och numera köper man in dem från andra länder.

Annons