Om X2000

Tåget X2000 är ett Svenskt Snabbtågskoncept med en tågtyp som ursprungligen byggdes av Kalmar Verkstad och ABB under perioden 1989 till 1998. Egentligen är det inte själva tågtypen som heter X2000 utan det är ett varumärke som SJ registrerat. Namnet kommer från drivenheten, alltså loket i tågsättet, som på fackspråk heter X2.

Från början köpte man in X2-tågen för att kunna köra med hög hastighet på järnvägar som var extremt kurviga. Anledningen till att det går med denna typ av tåg är att tågen har så pass mjuka boggier och korglutning. Korglutningen innebär att vagnarna lutar inåt i kurvorna så att man alltid sitter upprätt som passagerare, detta ger en betydligt bättre komfort. På detta sätt kan X2-tågen åka snabbare genom kurvor och gör att medelhastigheten blir ordentligt hög även om topphastigheten inte är så imponerande hög. Tågen är nästan uteslutande avsedda att trafikera sträckor mellan större städer som ligger långt ifrån varandra i Sverige.

Så vad kommer att hända i framtiden, när det gäller X2000? Jo 2008 beställde SJ 20 stycken så kallade Reginatåg som de kallar Alfa. Dessa Alfatåg får bättre drivaxlar och därmed bättre accelerationsförmåga än X2-tågen. Dessutom blir de mer bekväma för passagerarna. Tågen kommer att sättas i trafik under senare delen av 2011, men de kommer ändå att kallas för X2000 dem med.

Annons