Snabbtåg i Europa

När det gäller snabbtågen i Sverige har de viktigaste körbanorna mest blivit anpassade för farten 200 km/h där de inte är alldeles för krokiga. Lyckligtvis är de statliga banorna i södra Sverige rätt raka. Denna anpassning har man dock inte gjort i andra länder som till exempel Schweiz och Norge. Detta eftersom deras banor är betydligt kurvigare då de har mer kuperad terräng. Men den Svenska järnvägen har inte kommit lika långt som till exempel Tyskland där man har banor som klarar långt mer än 200 km/h. I länder som Norge, Polen och Rumänien har man börjat planera för höghastighetsbanor men det kommer antagligen att dröja ett tag innan de börjar bygga.

ICE

Inter City Express som man ofta förkortar till ICE är det begrepp man använder i Tyskland för de tyska järnvägarnas snabbaste tåg. Varumärket är stort och väletablerat i tyskland, precis som X2000 är i Sverige. Det finns tre varianter av ICE och de tillverkas av både storföretaget Siemens och Bombardier. Även i Spanien använder man tåg baserade på ICE och i Kina och Ryssland har man beställt sådana tåg.

TGV

Denna förkortning står för Train Grande Vitesse, det vill säga höghastighetståg på franska. De utgör ett system av snabbtåg i Frankrike och de första blev satta i trafik på 1980-talet. Idag kör man även TGV-tågen till grannländer. TGV använde nästan uteslutande för passagerartrafik och hastigheterna kommer upp till så mycket som 320 km/h.

Tågen utvecklades av ett företag i Frankrike som heter Alstom tillsammans med den franska statliga järnvägsförvaltningen. De stora framgångarna med TGV har lett till att flera grannländer anslutit sig till systemet, till exempel Belgien och Holland. Roligt att veta är att världens enda godståg som är ett höghastighetståg är TGV-tåg, som är specialbyggda och ägs av den Franska posten.

Annons